Waarom zijn sommige mensen extra gevoelig voor stress?

In welke mate men stress ervaart, hangt mede af van onder andere karakter, erfelijkheid en omgeving. Eigenschappen die kwetsbaarder maken voor stress zijn onder andere:

 

  • Perfectionisme
  • Ambitie, prestatiegerichtheid
  • Niet ‘niets’ kunnen doen
  • Veel van zichzelf eisen
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Streven naar waardering
  • Moeilijk nee kunnen zeggen of hulp kunnen vragen
  • Gevoelens slecht kunnen uiten
  • Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven
  • Pessimisme

Maak kennis met onze stresscoach

Ed Caffin

Bekijk Ed 's adviezen