In welke mate men stress ervaart, hangt mede af van onder andere karakter, erfelijkheid en omgeving. Eigenschappen die kwetsbaarder maken voor stress zijn onder andere:

 

  • Perfectionisme
  • Ambitie, prestatiegerichtheid
  • Niet ‘niets’ kunnen doen
  • Veel van zichzelf eisen
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Streven naar waardering
  • Moeilijk nee kunnen zeggen of hulp kunnen vragen
  • Gevoelens slecht kunnen uiten
  • Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven
  • Pessimisme